IPad 2-3-4, Kamera – repair & go
IPad 2-3-4, Kamera